Het Kanaal door Walcheren bij Souburg De Stationsbrug over het Kanaal door Walcheren in Middelburg Sommelsdijk Stadhuis Vlissingen


Voorpagina
Over het Zeeuws
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

Het Onze Vader

 

 

Onze Vader Onzen Vaoder
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel
als ook op de aarde
Geef ons heden
ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Onzen Vaoder, die in d'n emel zeit,
Laet Je naem heileg henoemd ore
Laet Je konienkriek komme
Laet Je wille hedaen ore
Op de aerde juust zôôas in d'n emel.
Heeft ons heden ons daegeleks brôôd,
Verheeft ons onze schulden,
Juust zoôan ok ons onze schuldenaers verheve è.
En brieng ons nie in verleidienge
Mae verlos ons van d'n Duvel.
Want van Joe is 't konienkriek,
De macht en de grôôteid tot in't einde van d'n tied.
Amen

 

 


 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.